เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 25/07/2015
สถิติผู้เข้าชม 211123
Page Views 242358
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 20
หน่วยที่ 3 SAR 57 43
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1834
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 219
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 283
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1203
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1049
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 197
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 227
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 216
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 252
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 196
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 434
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 228
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 181
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 19
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 15
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 34
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 231
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 178
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 174
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 153
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 143
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 204
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 182
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 191
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 117
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1961
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95173
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 728
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1670
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1319
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 590
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 734
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype