เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 11/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 149632
Page Views 176404
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1005
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 153
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 199
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 996
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 809
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 147
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 150
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 141
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 174
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 132
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 270
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 160
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 128
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 169
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 122
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 119
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 117
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 101
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 142
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 121
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 134
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 97
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1785
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 1351
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 664
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1002
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 594
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 526
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 667
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype