เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 05/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 156209
Page Views 183533
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1496
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 159
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 202
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1004
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 811
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 149
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 157
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 147
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 176
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 135
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 286
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 167
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 129
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 175
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 126
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 123
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 119
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 103
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 147
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 123
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 138
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 97
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1800
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 1364
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 671
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1008
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1028
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 529
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 673
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype