เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 11/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 139871
Page Views 165635
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 373
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 140
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 184
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 621
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 517
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 141
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 134
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 127
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 166
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 127
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 225
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 148
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 123
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 162
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 115
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 112
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 110
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 96
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 132
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 114
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 128
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 96
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1775
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 1343
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 634
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 991
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 549
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 521
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 655
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype