เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 05/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 164415
Page Views 192329
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1543
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 173
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 229
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1018
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 817
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 153
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 171
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 162
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 193
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 151
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 357
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 180
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 130
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 179
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 130
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 127
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 121
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 106
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 154
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 125
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 142
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 97
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1859
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 1372
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 675
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1167
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1064
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 538
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 679
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype