เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 24/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 187739
Page Views 217236
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1701
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 193
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 258
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1159
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 965
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 173
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 198
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 188
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 228
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 172
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 403
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 203
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 157
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 203
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 152
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 146
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 124
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 122
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 177
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 149
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 165
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 98
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1930
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 94548
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 698
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1626
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1226
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 559
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 698
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype