เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 05/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 158564
Page Views 186084
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1519
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 162
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 208
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1011
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 812
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 150
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 161
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 149
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 181
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 149
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 318
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 170
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 130
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 175
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 126
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 123
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 121
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 104
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 154
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 125
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 138
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 97
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1836
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 1371
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 674
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1097
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1049
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 534
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 675
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype