เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 20/04/2015
สถิติผู้เข้าชม 204765
Page Views 235516
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 14
หน่วยที่ 3 SAR 57 Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 37
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1826
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 210
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 277
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1194
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1040
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 191
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 221
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 210
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 247
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 191
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 429
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 222
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 176
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.69 KB 13
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 453.97 KB 8
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 188.5 KB 28
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 225
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 172
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 168
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 146
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 137
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 198
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 177
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 186
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 109
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1950
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95160
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 719
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1656
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1307
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 582
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 718
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype