เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 05/02/2015
สถิติผู้เข้าชม 192008
Page Views 221786
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1775
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 200
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 266
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1182
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1028
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 177
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 204
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 194
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 234
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 178
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 408
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 207
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 163
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 209
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 156
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 153
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 131
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 127
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 183
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 157
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 173
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 103
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1934
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95138
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 703
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1642
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1285
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 564
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 705
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype