เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 27/11/2013
สถิติผู้เข้าชม 121444
Page Views 141896
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 302
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 112
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 145
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 473
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 402
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 106
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 95
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 90
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 117
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 97
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 172
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 111
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 88
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 116
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 72
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 68
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 71
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 67
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 89
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 75
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 79
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 75
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1637
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 1137
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 554
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 866
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 393
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 404
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 496
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype