เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 05/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 167300
Page Views 195346
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1550
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 178
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 233
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1025
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 817
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 154
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 176
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 168
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 194
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 155
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 366
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 185
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 131
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 179
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 130
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 128
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 122
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 107
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 155
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 126
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 142
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 97
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1861
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 1379
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 678
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1172
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1071
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 540
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 680
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype