เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 11/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 137265
Page Views 162736
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 372
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 139
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 183
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 619
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 516
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 140
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 129
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 122
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 165
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 126
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 224
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 147
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 122
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 160
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 114
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 111
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 109
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 95
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 131
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 113
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 127
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 95
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1770
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 1339
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 632
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 987
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 542
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 517
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 650
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype