เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 17/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 178343
Page Views 207096
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1601
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 187
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 251
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1063
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 863
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 166
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 191
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 183
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 215
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 166
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 389
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 195
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 149
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 194
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 143
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 141
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 122
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 115
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 168
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 139
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 156
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 97
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1921
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 81336
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 689
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1605
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1128
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 551
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 692
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype